Koho život je ohrozený najviac

Hypoglykémie, teda nízkej hladiny cukru v krvi, sa pacienti s cukrovkou, podľa docenta MUDr. Zbynka Schronera, PhD., veľmi obávajú. „Môže sa vyskytovať u diabetikov 1. aj 2. typu. Najčastejšie ide o chorých pacientov, ktorí sú liečení inzulínom, ale aj niektorými skupinami tabletiek na liečbu cukrovky.

Hypoglykémie sa podľa stupňa závažnosti delia na:

 • bez subjektívnych príznakov – len nález nízkej hladiny cukru v krvi,
 • s prítomnosťou miernych príznakov – pacient hypoglykémiu zvládne sám,
 • prítomnosť závažných príznakov – pacient potrebuje pomoc druhej osoby,
 • bezvedomie, vznikajúce na základe nízkej hodnoty krvného cukru (tzv. hypoglykemická kóma).

Príznaky sa môžu výrazne líšiť

Prevažne diabetici 1. typu si pri dlhšie trvajúcej cukrovke nemusia uvedomovať príznaky nízkej hladiny krvného cukru. Závažné hypoglykémie sa u nich objavujú aj bez varovných príznakov. „Môžu sa prejaviť tiež stratou koordinácie, agresivitou, zmätenosťou, netypickým správaním i poruchou reči. V najťažších prípadoch dochádza k poruche vedomia, hypoglykemickej kóme a smrti,“ varuje lekár.

Najčastejšie príčiny hypoglykémie u pacientov s cukrovkou:

 • nedostatočné zosúladenie jedla, fyzickej aktivity, podávania inzulínu, či tabletiek na liečbu cukrovky,
 • nadmerná dávka inzulínu a tabletiek,
 • chyby v podávaní inzulínu, napríklad podanie inzulínu do namáhanej končatiny,
 • nedostatočný alebo oneskorený príjem potravy,
 • väčšia fyzická alebo športová aktivita ako zvyčajne,
 • pitie väčšieho množstva alkoholu nalačno,
 • účinok niektorých liekov,
 • závažná porucha funkcie pečene či obličiek,
 • znížená funkcia niektorých žliaz s vnútorným vylučovaním.

Rady, ako podať prvú pomoc v núdzi

Pri objavení sa prvých príznakov hypoglykémie zjedzte primerané množstvo cukrov, hoci krajec chleba, alebo jeden kus pečiva. „Pri výraznejších prejavoch odporúčam zjesť 3-4 kocky cukru, či vypiť 2 decilitre sladeného nápoja. Optimálne je podať podkožne hormón glukagón, ktorý tým, že pomáha pečeni uvoľniť rezervy cukru do krvi, zvýši hladinu krvného cukru,“ radí lekár. V prípadoch bezvedomia je nutné urýchlene privolať lekársku pomoc.

Prevencia pri nízkej hladine cukru v krvi

Prevencia vyžaduje vzdelávanie pacienta a jeho blízkych ohľadom selfmonitoringu glykémií a vzájomného vzťahu diéty, fyzickej aktivity, podávania inzulínu a tabletiek. „Nutné sú priebežné kontroly glykemických profilov, úpravy dávkovania inzulínu a antidiabetík, zhodnotenie časového priebehu hypoglykémií a edukácia ohľadom ich zvládania,“ uzatvára Zbynek Schroner.